Tilmelding til Årets Fuldkornsdag

Tilmelding til Årets Fuldkornsdag 2021 er lukket. Kunne I godt tænke jer at være med alligevel? Send os en mail (kavb@di.dk) og hør om I kan nå at få en kampagnepakke tilsendt.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Fuldkornspartnerskabet bor pt til leje i Dansk Industri (DI). DI behandler dine oplysninger i forbindelse med fremsendelse af kampagnemateriale og til dialog i relation til gennemførelse og opfølgning på kampagnen Årets Fuldkornsdag.
Vi behandler dit personnavn, virksomhedsnavn, postadresse og e-mail.
Behandlingen er lovlig, jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1f ud fra hensynet til at gennemføre den kampagne, som du tilmelder din virksomhed/arbejdsplads.
DI opbevarer dine oplysninger i 15 måneder, og videregiver ikke dine oplysninger til andre. Vi bruger dog underleverandører til at gennemføre kampagnen. De håndterer dine oplysninger på vores vegne og alene til det nævnte formål.
Du har ret til at anmode DI om indsigt i, hvilke oplysninger DI behandler om dig. Du har også ret til at anmode DI om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for DI samt at klage til Datatilsynet.
DI er dataansvarlig, og du kan kontakte DI på denne adresse:
DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V, telefon 3377 3377 eller e-mail.