Tilmelding til Årets Fuldkornsdag 2022

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Fuldkornspartnerskabet behandler dine oplysninger i forbindelse med fremsendelse af kampagnemateriale og til dialog i relation til gennemførelse og opfølgning på kampagnen Årets Fuldkornsdag. Vi behandler endvidere dine oplysninger, idet årets deltagere kan forvente at modtage invitation til næste års kampagne.

Vi behandler dit personnavn, virksomhedsnavn, postadresse og e-mailadresse. 

Behandlingen er lovlig, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ud fra hensynet til at gennemføre den kampagne, som du tilmelder din virksomhed/arbejdsplads.

Vi bruger underleverandører/underdatabehandlere til at gennemføre kampagnen, herunder til support af vores website og til at fremsende bestilte materialer i forbindelse med dagen. De håndterer dine oplysninger på vores vegne og alene til det nævnte formål.

Fuldkornspartnerskabet opbevarer dine oplysninger i op til 15 måneder fra din tilmelding, hvorefter de slettes.

Fuldkornspartnerskabet videregiver dine oplysninger til Dansk Industri (DI), idet Fuldkornspartnerskabets sekretariat er placeret hos DI. DI behandler dine oplysninger til brug for praktisk gennemførsel af kampagnen og udsendelse af kampagneinformationer. DI opbevarer dine oplysninger i op til 15 måneder fra din tilmelding. Du kan læse mere om DI’s behandling af dine personoplysninger her: https://di.dk/behandlingafpersonoplysninger.

Du har ret til at anmode Fuldkornspartnerskabet om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at anmode Fuldkornspartnerskabet om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for Fuldkornspartnerskabet, samt at klage til Datatilsynet.

Fuldkornspartnerskabet er dataansvarlig, og du kan kontakte os på denne adresse:
Fuldkornspartnerskabet, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V, telefon 30234933 eller e-mail [email protected]